Onsdag  28  Oktober  2020 

Om vår klubb

LIONS CLUB Oskarström startades 1956 och verkar för att hjälpa till i samhället där hjälp behövs, lokalt, nationellt och internationellt. Detta gör vi genom att ordna olika aktiviteter för att samla in pengar. Valborgsfirande och Julmarknad är våra två största insamlingsaktiviteter. Alla insamlade medel går sedan till vår hjälpverksamhet (all administration betalar vi medlemmar själva). Lokalt hjälper vi till i Oskarström med omnejd i form av gåvor till t.ex. äldreboende, stöd till föreningar och enskilda, vårt ungdomsledare stipendium eller utsmyckning av samhället. Nationellt och internationellt hjälper vi oftast till genom gemensamma projekt tillsammans med andra klubbar, distrikt och den internationella organisationen. Titta gärna på sidan Utdelade bidrag för att se vart våra insamlade pengar går.

Första torsdagen i varje månad har vi medlemsmöte då vi bland annat planerar och beslutar om insamlingsaktiviteter och ansökningar om bidrag. Veckan innan sammanträder styrelsen och förbereder ärenden till medlemsmötena. Medlemsmötena avslutas med en bit mat och trevlig samvaro. Sista medlemsmötet innan jul och innan sommarn har vi en lite större fest med underhållning då våra respektive partners är medbjudna. Medlemsmötena har vi oftast i FolketsHus i Oskarström där vi lånar lokal men ibland har vi mötena i kombination med ett studiebesök ute på t.ex. ett företag.

Visst låter väl detta trevligt och lockande? Vi är idag ett 15-tal medlemmar men vi blir gärna fler. På sidan Bli medlem kan du skicka in intresseanmälan för medlemskap. Du är hjärtligt välkommen in i vår trevliga gemenskap.

 
Händelser i närtid
Inga evenemang
Annons
Ungdomsledare
LIONS CLUB Oskarström inbjuder allmänheten att nominera kandidater till LIONS CLUB Oskarströms ungdomsledarstipendium.

Enda kravet är att kandidaten skall vara verksam inom Lions Club Oskarströms verksamhetsområde och vara engagerad inom ideellt ungdomsarbete. Senast den 31 mars måste vi ha ditt förslag på kandidat. Stipendiet delas ut i samband med LIONS Valborgsfirande den 30/4.