Lördag  29  Februari  2020 

LIONS syfte & Etik

Lions Syfte 
* Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
* Att befrämja god samhällsanda
* Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling 0
* Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
* Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
* Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla 
 
Lions Etik
* Fullgör ditt arbete med omsorg
* Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
* Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
* Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
* Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
* Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig 
* Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel 
* Fullgör lojalt dina samhällsplikter 
* Hjälp dem som behöver ditt stöd 
* Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm 
* Bygg upp i stället för att riva ner
 
Lions Valspråk: We serve - vi tjäna 
 
Sveriges Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet

 
Händelser i närtid
Inga evenemang
Annons
Ungdomsledare
LIONS CLUB Oskarström inbjuder allmänheten att nominera kandidater till LIONS CLUB Oskarströms ungdomsledarstipendium.

Enda kravet är att kandidaten skall vara verksam inom Lions Club Oskarströms verksamhetsområde och vara engagerad inom ideellt ungdomsarbete. Senast den 31 mars måste vi ha ditt förslag på kandidat. Stipendiet delas ut i samband med LIONS Valborgsfirande den 30/4.