Tisdag  14  Juli  2020 

Medlemmar

Närvaro 2013-2014

Medlem Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Års närvaro
Carl-Axel Ahlström F F F F F A - - - -
Bengt-Åke Alfredsson F N N N
Bengt-Åke Andersson F N F F
Krister Carlsson F F F F S - - - - -
Bengt Ekeroth N N N K
Gösta Fehrman N S - - - - -
Leif Gustavsson N N N N
Bengt-Åke Helleklev N N N F
Ingemar Johannesson F F F F F F F
Rita Löfstedt N N N N
Ingvar Paulsson N N N N
Bo G. Persson N N N N
Ylva Svensson F K N F K
Rolf Täljegård K N F N
Lars-Olof Winther N N N N
Total närvaro på möte 8 10 9 7

N = Närvarande F= Frånvarande K=Kompensation I=Intagen som ny medlem
A= Avliden S=Slutat på egen begäran

 
Händelser i närtid
Inga evenemang
Annons
Ungdomsledare
LIONS CLUB Oskarström inbjuder allmänheten att nominera kandidater till LIONS CLUB Oskarströms ungdomsledarstipendium.

Enda kravet är att kandidaten skall vara verksam inom Lions Club Oskarströms verksamhetsområde och vara engagerad inom ideellt ungdomsarbete. Senast den 31 mars måste vi ha ditt förslag på kandidat. Stipendiet delas ut i samband med LIONS Valborgsfirande den 30/4.